פורסם בתאריך 14.07.17

תקנון

כללי

השימוש באתר ובשירותים שהוא מציע מותנה בקבלת תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. רכישה באמצעות האתר נחשבת כקבלה של תנאי שימוש אלה. VOICE-OVER.CO.IL רשאית לחסום עבור כל משתמש של לקוח את הגישה לאתר ולשירותיו אם הופר אחד מהתנאים בתנאי שימוש אלה.

לאתר יש את הזכות לשנות את תנאי תנאי השימוש כאן מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. עם ביצוע השינויים, תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ותפורסם תאריך עדכון אחרון. VOICE-OVER.CO.IL תנהל רשימת עדכונים וגרסאות של תנאי השימוש.

תנאי השימוש במסמך זה מסכמים את כל ההוראות שהוסכמו בין הצדדים עם כל הקשור אליה. כל הסכם ו/או התחייבות ו/או הצהרה שאינם כלולים במפורש בתנאי השימוש כאן לא יהיו תקפים. הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה לפיה תנאי השימוש שונו ו/או תוקנו ו/או בוטלו בהתנהגות או בהתכתבות כלשהי בינך לבין VOICE-OVER.CO.IL /או מי מטעמה.

אין זה אפשרי לבטל את ההתקשרות בתנאי השימוש כאן ומרגע אישור ההזמנה ואין זכאות להחזר כלשהו, ​​אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

שימוש באתר ובשירותיו

השימוש באתר VOICE-OVER.CO.IL ובשירותים הנלווים אליו כפופים לתנאי השימוש המוזכרים בעמוד זה וכפי שהם עשויים להקבע מעת לעת על ידי הנהלת האתר, וייעשה אך ורק בהתאם להם. משתמש המבקש להזמין ולרכוש באמצעות האתר VOICE-OVER.CO.IL חייב להיות כשיר לתנאים הבאים:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות או בידיו הסמכה ע"י גוף משפטי אחר לביצוע הפעולות

למשתמש יש כתובת דוא"ל חוקית.

המשתמש מזמין את השירותים באופן אישי או שהוא נציג משפטי ומורשה על ידי גוף משפטי אחר ליצור הזמנה.

למשתמש יש כרטיס אשראי מקומי או בינלאומי תקף שבעזרתו הוא יכול לבצע עסקאות.

מטרת האתר

VOICE-OVER.CO.IL היא פלטפורמת אינטרנט המציעה את השירותים הבאים:
מוזיקה ללא זכויות יוצרים – האתר מציע מכירת רצועות מוזיקה ללא זכויות יוצרים מתוך קטלוג לכל מיני שימושים ויישומים עסקיים. המשתמש יכול לרכוש אותם בהתאם לצרכיו.

שירותי Voice Over-המשתמש שולח לנו את הטקסט, בוחר את הקריין, בוחר מוזיקת ​​רקע וצוות VOICE-OVER.CO.IL משלב את כולם ומספק קובץ סופי לשימוש עסקי.

איסורים

חל איסור להשתמש באתר או ברצועות המוזיקה באתר באופן שעלול לפגוע, לחסום, לגרום לעומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות התקשורת ובכל ציוד תקשורת. חל איסור להפריע לכל שימוש אחר באתר.

חל איסור לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר, לתכניו, לנתוניו או למערכות המחשב או לרשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא.

מועדי אספקה

מועדי אספקה יסוכמו עם הלקוח ויצויינו על הצעת המחיר. VOICE-OVER.CO.IL אינה מתחייבת כי מועדי האספקה ​​לא יופרעו או יהיו חסינים מפני נזקים, תקלות, ליקויים או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, במערכות התקשורת ובקווים, או בטכנולוגיות המשמשות לאספקת השירותים או הספקים שעובדים עם VOICE-OVER.CO.IL והכרחיים לאספקת השירותים. VOICE-OVER.CO.IL לא תישא בכל אחריות למקרה שכל השירותים לא נמסרו בהתאם ללוחות הזמנים של אספקה, מכל סיבה שהיא.

חובה משפטית

חוקי מדינת ישראל יחולו באופן בלעדי על תנאי השימוש במסמך זה ועל סמכות השיפוט לדון בכל סוגיה הנובעת מהתנאים או לגבים אם השימוש בהם, במישרין או בעקיפין, יינתן באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט ביפו בתל אביב ו אין בית משפט אחר בשום מקום אחר.

מה רשאי המשתמש לבצע באתר

המשתמש רשאי:

המשתמש רשאי להאזין לדגימות מוזיקה בקטלוג המוזיקה ללא זכויות יוצרים.
המשתמש רשאי לרכוש קטעים בודדים באופן מקוון מתוך קטלוג מוזיקה ללא זכויות יוצרים.
המשתמש רשאי להאזין לדוגמאות הקריינים בקטלוג הקריינים שלנו.
המשתמש רשאי לבקש הצעה עבור שירותי Voice-Over.
המשתמש רשאי להזמין שירותי Voice-Over באופן מקוון.

המשתמש אינו רשאי :

המשתמש אינו רשאי להוריד את הדוגמאות מהקטלוג ללא זכויות יוצרים ולהשתמש בו באופן מסחרי.
המשתמש אינו רשאי להוריד את הדגימות מהקטלוג הקריינים ולהשתמש בו באופן מסחרי.
המשתמש אינו רשאי לשלוח קבצים הנגועים בווירוסים או בכל תוכנית זדונית אחרת

שירותי קריינות – מה כולל השירות וכיצד ניתן לספק אותו

ישנן 2 אפשרויות לרכישת שירותי קריינות ב- VOICE-OVER.CO.IL :

בקשת הצעת מחיר

המתשמש רשאי למלא טופס לבקשת הצעת מחיר. הטופס ישלח בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו. הבקשה אמורה להכיל :
קריין או קריינית
כמות המילים
האם יש צורך גם במוסיקת רקע
פרטי תקשורת
הערות רלוונטיות

שליחת הבקשה הנה הסכמה לתקנון זה.

על סמך בקשה זאת VOICE-OVER.CO.IL  שולחת טופס הצעת מחיר המפרט את סך עלות השירות.

בשלב הבא על המתשמש לקבל את ההצעה ולאשר אותה (או לדחות אותה). אישור ההצעה מתבצע ע"י שליחת קובץ PDF או תמונה של ההצעה שנשלחה על ידי הלקוח חתומה ע"י הלקוח. הצעת מחיר החתומה מהווה הזמנת עבודה וVOICE-OVER.CO.IL מחוייבת לפירוט השירות המצויין על גבי ההצעה החתומה.

לאחר קבלת ההצעה , VOICE-OVER.CO.IL יוצרת קשר עם המתשמש לגבי:
קבלת הטקסט ואישור הטקסט
קבלת הבחירה לרצועה מוזיקלית
קבלת פרטי התשלום

כל תיקון שינוי או תיקון טקסטים לאחר אישור ההזמנה יחוייבו בתוספת על המחיר ההתחלתי בהצעה. לאחר קבלת הטקסט הסופי ואישורו נעבד את ההזמנה: היא תועבר לקריין או לקריינית להקלטה ולשילוב עם המוזיקה שנבחרה.

הזמנה מקוונת – דרך מהירה וקלה להגשת הזמנת שירות הזמנות קוליות עם מחיר נמוך יותר

המשתמש נכנס לדף הרכישה ובוחר את סוג השירות. שינם שלושה סוגי השירותים המוצגים כאן.
המשתמש בוחר שפה.
המשתמש בוחר קריין או קריינית לשפה הנבחרת. VOICE-OVER.CO.IL מציעה ברירת מחדל של קריין או קריינית. לא ניתן לשנות את ברירת המחדל של הקריין או הקריינית עבור סוג מוצר זה. במידה והמתשמש מעוניין או מעוניינת לשנות את הקריין או הקריינית הדבר יהיה כרוך בתוספת תשלום.
המשתמש מקליד את הטקסט לקריינות.
המשתמש יכול להזין הערות.
המשתמש מבצע הזמנה וממשיך לדף התשלום המאובטח.
המשתמש משלים את התשלום.
לאחר אישור התשלום, VOICE-OVER.CO.IL תיצור קשר עם המתשמש לעיבוד ההזמנה.

תשלום עבור שירותי VOICE OVER

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי באמצעות מערכת תשלום מאובטחת. מערכת התשלומים המאובטחת היא חיצונית ואינה מנוהלת על ידי VOICE-OVER.CO.IL.  תוך שכך ל VOICE-OVER.CO.IL אין שום גישה לפרטי האשראי של הלקוח. הסיבה היא שVOICE-OVER.CO.IL משאירה את הטיפול הטכני והבטיחותי לאנשי המקצוע. על פי בקשה תתאפשר גם העברה בנקאית.

קבצים סופיים

לאחר אישור התשלום הקבצים הסופיים יימסרו ללקוח דרך האינטרנט. סוג הקבצים שימסרו הם:
WAV
MP3
קבצים למרכזיית בזק

קבצים ספציפיים מקודדים הדרושים למערכת הלקוח יידונו עם הלקוח. VOICE-OVER.CO.IL אינה מחויבת למסור קבצים מסוג זה אבל תסייע ללקוח ככל שניתן להשיג קבצים מסוג זה.

VOICE-OVER.CO.IL לא תישא בכל אחריות לשימוש בכל תוכן נוסף אחר שסופק על ידה לשילוב בפרויקטים חיצוניים (שאינם באחריות VOICE-OVER.CO.IL ) הלקוח הוא נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בהם.

פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט